crosswapionka19

CROSS WAPIONKA. Górzno -Dworek Wapionka 17.02.2019

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

Informacje

 

 

 

Regulamin

 

Cross Wapionka

Górzno-Dworek Wapionka 17.02.2019r.

 

 

I. Cel imprezy

 

 • popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez biegi przełajowe,Nordic Walking.

 • promocja walorów krajobrazowych Nadleśnictwa Brodnica

 • promocja gminy Górzno

 • wyłonienie zwycięzców biegu

 

 

II. Organizatorzy

 

 • ChipTiming.pl

 

III.Partnerzy

 

Karczma Młyn i Hotel Dwór Wapionka, SPA Głęboczek

 

 

IV. Termin i miejsce zawodów

 

Zawody zostaną rozegrane w następującym terminie :

Górzno Hotel Dwór Wapionka – 17 luty 2019r.

 

Biuro zawodów działać będzie w godzinach 10.00-11.45. Po tej godzinie zapisy są zamykane bez odwołania. Prosimy o możliwie wcześniejsze przybycie w celu bezproblemowego pobrania pakietów startowych.

Start biegu oraz marszu NW przewidziany jest na godz. 12.00

 

 

V. Zgłoszenia

 

Zgłoszenia przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.chiptiming.pl

W dniu zawodów zgłoszenia są możliwe, będzie się to jednak wiązać z wyższą opłata startową w wysokości 50zł. Formularz zapisów zostanie wyłączony dnia 16 lutego 2019r. o godz. 8.00.

 

 

 

 

 

 

 

VI. Uczestnictwo i opłaty startowe

 

Prawo startu mają zawodnicy pełnoletni oraz niepełnoletni, którzy do dnia daty biegu ukończyli 16 lat. Uczestnicy zawodów podpisują oświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportów wytrzymałościowych i startu na własną odpowiedzialność. W przypadku zawodników niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Dla zawodników wszystkich kategorii zarejestrowanych poprzez formularz zapisów on line na stronie www.chiptiming.pl obowiązuje opłata startowa opłacana drogą elektroniczną w wysokości 40 zł.

Zawodnicy niezarejestrowani on line a także zarejestrowani on line lecz nie opłaceni drogą elektroniczną do dnia 15.02.2019r., uiszczają opłatę startową w wysokości 50 zł. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb w/w zawodów.

 

 

 

 

 

 

VII. Kategorie wiekowe

 

Bieg:

 

 

 • Mężczyźni OPEN

   

 • Junior 16 – 19 lat

 • Mężczyźn 20 – 39 lat

 • Mężczyźn 40 – 49 lat

 • Mężczyźni 50 – 59

 • Mężczyźni 60 +

 

 

 • Kobiety OPEN

   

 • Juniorki 16-19 lat

 • Kobiety 20 – 39 lat

 • Kobiety 40 – 49 lat

 • Kobiety 50 +

 

 

Nordic Walking:

 • Mężczyźni Open

 • Kobiety Open

 

 

 

 

VIII. Sposób przeprowadzenia zawodów

 

Bieg oraz marsz zostaną rozegrane w 100% na nawierzchniach naturalnych (szuter,piach,leśne ścieżki).

Trasa zostanie oznakowana strzałkami. Trasa nie zostanie w żaden sposób zabezpieczona przed wjazdem pojazdów mechanicznych. Uczestnicy przez cały czas trwania zawodów muszą dopuszczać możliwość pojawienia się na niektórych fragmentach trasy pojazdów mechanicznych. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania ostrożności przez cały czas trwania rywalizacji. Obowiązuje elektroniczny pomiar czasu (chipy – zwracane po ukończonym biegu). Obowiązuje limit miejsc startowych- 200 zawodników.

 

Dystans biegu: 10km (2x5km)

Dystans marszu NW: 5km

 

 

 

 

Program minutowy:

 

10.00 - 10.45 wydawanie nr startowych oraz chipów,

12.00 start do biegu oraz marszu NW

ok. godz. 13.30 dekoracja, posiłek regeneracyjny oraz ognisko,

 

 

 

 1. Nagrody

 

OPEN Kobiety/Mężczyźni msc. I-III

We wszystkich kategoriach dyplomy za miejsca I-III.

 

X.Świadczenia.

 

Elektroniczny pomiar czasu, komunikat końcowy, oznakowana trasa, posiłek regeneracyjny, medal dla każdego zawodnika/zawodniczki -warunkiem ukończenie biegu.

 

 

XII. Postanowienia końcowe

 

Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za szkody i wypadki zaistniałe w trakcie trwania imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu imprezy ze względu na nieodpowiednie warunki pogodowe czy wypadki losowe niewynikające z przyczyn organizatora.

Przyjęcie nr startowego oznacza kolejną już akceptację powyższego regulaminu (pierwszą był moment wniesienia opłaty startowej).

Zawodnicy przyjmują do wiadomości że trasa zawodów prowadzi w całości drogami i ścieżkami o naturalnej nawierzchni. Uprasza się o niezaśmiecanie trasy biegu. Organizator nie zapewnia depozytu, szatni, natrysków itp.

Wszelkie informacje dotyczące biegów publikowane będą na stronie www.chiptiming.pl

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. Osobą odpowiedzialną za w/w imprezę jest: Arkadiusz Popławski tel. 697943996 , email:info@chiptiming.pl

 

 

 

 

 

 

 
Wyniki

Mężczyźni OPEN.pdf
Mężczyźni kat wiekowe.pdf
Kobiety OPEN.pdf
Kobiety kat wiekowe.pdf
Kobiety & Mężczyźni NW.pdf

Aktualności